Çevre ve Güvenlik

“Sıfır Kaza” politikası hem bir hedef, hem de bir başarıdır. Şirketimiz Çalıştığımız alanlardaki tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir.

Güvenlik bilincini artırma, daha güvenli çalışma uygulamalarını öğretme ve çevresel bağlılığı artırma adına SFK'nın daima bir ÇGS eğitim programı olacaktır. Çevre, güvenlik ve sağlık, en yüksek önceliktir. Her alanda, kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS’nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm personel bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılmaları yönünde teşvik edilir ve “Sıfır Kaza” politikasına başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve gelişmeyi temin amacıyla çaba sarf edilir.